سالروز بعثت پیامبر اعظم(ص) منادی توحید و پیام آور صلح و دوستی مبارک باد

سلام بر مبعث، پیام خیزش انسان، از خاک تا افلاک !

سلام بر مبعث، انفجار نور و ظهور همه ارزش‏ های انسانی!

سالروز بعثت پیامبر اعظم(ص) منادی توحید و پیام آور صلح و دوستی مبارک باد.

موسسه وگان مشهد (اندیشه سبز، سفیر صلح درون)

53 بازدید

فروشگاه کتاب

blank
فهرست