مراحل هفت گانه یک بیماری (بخش سوم)

3.مغشوش شدن بدن

اغتشاشات در اثر سموم موجود در بدن به وجود می آیند که به وسیله شبکه های عصبی منتشر می شود. بیشتر ما به این مرحله اعتنا نمی کنیم. دکترها نیز به این مسئله توجهی ندارند. وقتی به خارش می افتیم، زمانی که حس می کنیم خوب نیستیم، موقعی که خیلی سریع عصبانی می شویم، مادامی که ناآرام هستیم اما جایی از بدن درد نمی کند، معلوم است که بخشی از بدن ما دچار نقض شده است. این ها و نمونه های دیگرجزو اغتشاشات بدن هستند که از صدمه وتجمع سموم در بدن حکایت می کنند. قلقلکی شدن بینی یک نوع اغتشاش است و تجمع اخلاط در بدن به آن صدمه می زند. این ترشح اخلاط با درد همراه نیست. البته تاحدی که بدن بتواند آن هاراتحمل کند. وقتی تحمل بدن کم شد و مقدار تجمع مواد سمی از حد معمول خارج گردد، آن وقت بدن سعی می کند با فشار بیشتر این سموم را بیرون کندکه در آن زمان این اغتشاشات با درد همراه می گردند.وقتی درد شروع شود، آن وقت است که ما به موضوع جدی فکر می کنیم. زمانی که یک الکلی بیش از اندازه الکل نوشید و کاملا اختیار خود را از دست داد و مست شد، آن وقت است که می توان مفهوم مسمومیت به وسیله  مواد بیرونی را درست درک کرد. با وجود اینکه می دانیم بدن ما نمی تواند الکل را سریع دفع کند و به آن لطمه می زند، مسمومیت را برایش به ارمغان می آوریم. ما بدون که به بدن امکان بدهیم تا مقداری از الکل نوشیده شده را بیرون بفرستد، مرتب الکل به خوردش می دهیم و آن را دچار صدمه و مصیبت می کنیم. اولین لیوان الکل، بدن را مغشوش وتحریک می نماید. هر ماده سمی مانند: نمک، قهوه، ادویه جات و داروها بدن را مغشوش و تحریک می نماید. در این حالت بدن سیستم دفاعی خود را تجهیز و اعمال درونی اش را تسریع می کند. دراین حالت بدن سیستم دفاعی خود راتجهیز و اعمال درونی اش را تسریع می کند که این سموم را هر چه زودتر بیرون بریزد و ما دچار اسهال می شویم. این حالت را می توان یک آژیر بسیج عمومی برای مبارزه با سموم وارد شده به بدن نامید. در اثر این بسیج همگانی بدن تمام نیروی خود را برای بیرون راندن این سموم به کار گیرد و ما خود رادر اوج قدرت می بینیم. بدین دلیل است که بعد از استفاده از این قبیل مواد تحریک کننده، ما به حالت دوپینگ در می آییم و احساس قدرت بیشتری می کنیم. کسانی که از تریاک، الکل و محرک های دیگر استفاده می کنند تا مدتی بااین قبیل دوپینگ ها و نشئه شدن ها حال خوبی را حس می کنند و از خود راضی هستند امابعد گندش در می آید که بدن انرژی خود را از دست داده و در اثر سوء استفاده از این مواد، انرژی ذخیره دیگر به تامین انرژی مورد نیاز قادر نیست و اولین بحران های جدی شروع می شود که بی رمق شدن بدن را با خود همراه دارد. اگر شخص علت این بی رمقی را که همان مسمومیت است، درک نکند و اغتشاشات مرتب ادامه داشته باشند و بدن نتواند آن ها را سروسامان دهد، دچار بحرانی می شود که می توان آن را عفونت نامید.

90 بازدید

فروشگاه کتاب

blank
فهرست