مراحل هفت گانه یک بیماری (بخش اول)

یک بیماری علت های مختلفی دارداما علت اصلی و اساسی تمام آن ها در کلیه مراحل مسومیت، است. گرچه مسمومیت هانیز می توانند علت های مختلفی داشته باشند اما همگی در اثر نرسیدن انرژی لازم به بدن و بیرون نراندن مواد زائد به وجود می آیند!

مسمومیت شامل تمام بدن می شودوبه تدریج همه اندام های بدن را در برمی گیرد و فقط شامل مسمومیت خون یا کبد نمی شود. در واقع مسمومیت شامل بافت ها، سلول ها و همچنین روده ها نیز می شود. به طور مختصر می توان گفت که تمام بدن مسموم شده است.

بیماری ها به اشکال متفاوتی خود را نشان می دهندکه همگی در اثر صدمه دیدن تمام بدن در دراز مدت به وجود می آیند و خودرا به مرور ظاهر می سازند.

بیماری ها هفت مرحله متفاوت دارند.

1.ضعیف شدن

مرحله نخست، ضعیف شدن بدن است که این مرحله را اصولا بیماری نمی دانیم بلکه به عنوان ضعیف شدن بدن می شناسیم. بیشتر مردم این مرحله را به عنوان خستگی عصبی می شناسند.ضعیف شدن مرحله ای است که در آن یا بدن انرژی کافی برای انجام کارهای روزمره ندارد یا کارهایی که به محول شده به اندازه ای سنگین و مشکل است که  بدن نمی تواند باانرژی ذخیره شده خود آن هارا انجام دهد. در هر دو حالت بدن دچار صدمه و ضعف می شود. یک جسم ضعیف به طور طبیعی انرژی کمتری تولید می کند. وقتی این صدمه طولانی باشد، بیشتر مردم خستگی های عصبی را درخود حس می کنند. ضعیف شدن بدن می تواند در انواع مختلف به علت اسراف در انرژی حیاتی به وجود آید. خواب از آن عواملی است که این انرژی را ترمیم و دوباره بازسازی می کند. این که موضوع کاملا آشکار است که خواب کم نمی تواند احتیاجات بدن ما را تامین کند. باطری بدن در اثر بی خوابی یا کم خوابی، به طور اساسی شارژ و پرنمی شود و باکمبود انرژی مواجه می شویم. ما به خواب احتیاج داریم که این باطری بیولوژی را دوباره پر کنیم تا برای سیستم عصبی و کارهای فکری خود نیرو داشته باشیم. انرژی یک نوع الکتریسیته است که با میلی ولت اندازه گیری می شود. در خواب های آزمایشگاهی برای پر کردن باطری بدن و تولید انرژی، توانستند دردو ساعت خواب مصنوعی را با الکتریسیته به وجود آورند اما این با خواب طبیعی قابل مقایسه نیست. اکر شما انگشتان خودرا لای گیره ای قرار دهید بلافاصله پیامی به مغز صادر می شود و مغز فرمان می دهد که انگشت خود را از آن موقعیت خطرناک دور کنید که در اثر فشار دچار صدمه نشود. مغز به تمام بدن فرمان می دهد که خودرا از آن موقعیت خطرناک دور کند. فقط الکتریسیته می تواند این پیام ها را با سرعت منتقل کند. این جریان نمی تواند به وسیله موادشیمیایی یا جریان دیگری به وجود آید.

این جریان ها به وسیله شبکه های عصبی کنترل و هدایت می شوند و الکتریسیته، تنها نیرویی است که این جریان ها را هدایت و جاری می سازد.

کسی شک نداردکه ما الکتریسیته  تولید می کنیم و از یک نوع خاص آن برای انجام کارهای جسمی و روحی- روانی استفاده می کنیم.

دریافت های حسی ما از طریق تحریکات الکتریکی، پیام هارا به مغز منتقل می کند.عقل و درک ما این تحریکات را تجزیه وتحلیل می نمایند و دستورات لازم را صادر می کنند که به آن موضوع مربوط می شود. درحالتی که انگشت لای گیره است، فورا دستور صادر می شود که انگشت را از لای گیره دور کنید.

دیافراگم های کوچکی این قابلیت های الکتریکی را مداوم می سازند و تجزیه و تحلیل می کنند. الکتریسیته یک جز اساسی از انرژی بیولوژی است که جریان پیش رونده و حرکتی را به نمایش می گذارد. بدن و ارگانیسم از این انرژی استفاده می کند و مقدار غیر قابل استفاده را ذخیره می نماید. هنگامی که این انرژی( انرژی ذخیره) در اثر اسراف یا فقدان مواد اصلی غذایی، تمام شد و دیگر انرژی جدیدی جانشین آن نشد ونیاز بدن به انرژی برطرف نگردید، خستگی ظاهر شده . اعمال حیاتی بدن مختل می شود.

در اثر این خستگی سیستم دفاعی بدن قادر نیست که بقایای مواد هضم نشده را بیرون بفرستد. همچنین مواد سمی که از بیرون به درون بدن منتقل می شوند، در بدن ذخیره می گردند. تجمع فضولات مواد غذایی، سوخت و ساز غدد داخل و ورود مواد سمی در هوا، همگی در بدن موجب مسمومیت می شوند. در این شرایط بدن خودرا در حال انهدام می بیند.

مرحله بعدی مسموم شدن بدن است.

93 بازدید

فروشگاه کتاب

blank
فهرست